skip to Main Content

Verlenen van financiële steun in Nederland

Onze stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein. De Stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.

Kattendijke/Drucker Stichting

De Kattendijke/Drucker Stichting is eind 2004 ontstaan uit de fusie tussen twee stichtingen: de Maurits van Kattendijke Stichting en de Thérèse Drucker Stichting.

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun in Nederland, daar waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is. In principe verleent de Stichting geen financiële steun aan projecten in het buitenland.

De Stichting is gevestigd te 1815 JV Alkmaar, Koninginnelaan 11 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 41198760.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein, terwijl in principe geen steun wordt verleend aan particulieren. De Stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.

Aangezien de Kattendijke/Drucker Stichting gerangschikt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in de Successiewet 1956, is door de verkrijger over de uitkering geen belasting verschuldigd.

Back To Top