skip to Main Content

Het bestuur

mr. M.R. Meijer

Voorzitter

M.R. Meijer is een geboren Amsterdammer die tussen 1977 en 1983 notarieel recht studeerde te Leiden waarna hij naar Amsterdam terugkeerde om daar in het notariaat te gaan werken. Hij werd in 1992 tot notaris benoemd. Als notaris worden door hem de klassieke rechtsgebieden uitgeoefend: onroerend goed, personen- en familierecht en vennootschapsrecht.

Adres:
Keizersgracht 695, 1017 DW Amsterdam

mr. J.H.M. Zeijlstra

Secretaris

J.H.M. Zeijlstra, geboren 21 oktober 1944 te Amsterdam. Studie Nederlands Recht Erasmus Universiteit Rotterdam (1973). Vervulde vanaf 1973 diverse ambtelijke functies. Vanaf 1982 werkzaam als jurist in de gezondheidszorg. Eerst werkzaam bij een Ziekenfonds, later bij branche/werkgeversorganisaties in de zorg, vanaf 1993 specifiek gericht op de zorg voor gehandicapten.

Adres:
Dr. J.P. Thijsselaan 8, 3571 GP Utrecht

dr. W.L. Korthals Altes

Penningmeester

W.L. Korthals Altes, geboren 1944, volgde HBS-B te Amsterdam, vervolgens studie algemene economie Erasmus Universiteit Rotterdam, werkzaam in Amsterdam als economisch-historicus bÿ het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Nederlandsch-Economisch-Historisch Archief en de ABN AMRO Bank op het gebied van de geschiedenis van internationale economische betrekkingen en het geld- en bankwezen. Onder meer het boek ‘Van Pond Hollands tot Euro’ (over de geschiedenis van de gulden) is van zijn hand verschenen.

Adres:
Postbus 51149, 1007 EC Amsterdam

mr. H. baron Huyssen van Kattendijke

Bestuurslid

H. Huyssen van Kattendijke werkte van 1975-1998 bij Koninklijke van Ommeren (nu Koninklijke VOPAK), waar hij verschillende management posities bekleedde. Van 1998-2012 was hij werkzaam bij NIBC Bank NV (voorheen Nationale Investering Bank NV), waar hij uiteindelijk verantwoordelijk was voor alle bankzaken van NIBC Bank NV in Austraal Azië.

Adres:
Postbus 85626, 2508 CH Den Haag

H. van Hasselt

Bestuurslid

H. van Hasselt werkte 26 jaar in het bankwezen. De afgelopen tien jaar was hij directeur van de Oude Kerk, 10e museum in Amsterdam. Na zijn werk voor Stichting de Oude Kerk te Amsterdam werd hij in 2010 voorzitter van Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Hij adviseert tevens inzake cultuur-, erfgoed- en stadsontwikkeling.

Adres:
Asterlaan 29, 2111 BG Aerdenhout

mevrouw mr. M. Simons

Bestuurslid

M. Simons is jurist en vanaf 2001 werkzaam in de (jeugd)zorg. Momenteel is zij juridisch adviseur in de jeugdzorg en geeft zij colleges en trainingen op het gebied van kinderrechten, jeugdrecht en jeugdzorg. Zij is het eerste vrouwelijke bestuurslid van de Kattendijke/Drucker Stichting.

Adres:
Jan Miense Molenaerplein 13, 2102 CE Heemstede

Back To Top